Compliance

 Zásady

 Společenská odpovědnost a  vysoké etické nároky udělaly z AUTO ELSO s.r.o. důvěryhodného partnera pro své zákazníky, ale i své zaměstnance. Pro AUTO ELSO s.r.o. znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty v pracovním řádu společnosti – Kodex chování.

AUTO ELSO s.r.o. jako součást koncernu VOLKSWAGEN řídí své vztahy s dodavateli podle podmínek Kodexu pro obchodní partnery.

 

Integrity

KODEX CHOVÁNÍ obsahuje všechny zásady chování a má sloužit všem zaměstnancům k lepší orientaci v otázkách slušného a čestného jednání. 

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat, a který nás má chránit před sankcemi. 

INTEGRITA rozvíjí náš cit pro kritické situace a šedé zóny, které v nás vyvolávají pochybnosti a nutí nás se zamýšlet nad vlastním uvažováním, chováním a jednáním. 

ZÁSADY KONCERNU VOLKSWAGEN

Naše zásady:

  • Přijímáme odpovědnost za životní prostředí a společnost.
  • Jsme upřímní, a když něco není v pořádku, ozveme se.
  • Máme odvahu k novým věcem.
  • Diverzita je součástí našeho života.
  • Jsme hrdí na svou práci.
  • My, ne já.
  • Držíme slovo.

 

Naše FIREMNÍ hodnoty

 

Hodnoty AUTO ELSO s.r.o. definují naši společnost a dělají ji nezaměnitelnou. Jak směrem dovnitř, tak i směrem ven jasně ukazují, kdo jsme a za čím stojíme.

Hodnoty, díky nimž jsme vynikali doposud a které jsou základem i pro budoucí rozvoj. Podnikatelství je součástí našeho života a přebíráme odpovědnost jak v malých, tak i velkých úkolech. V oblasti spolupráce se jasně zaměřujeme na uznání. Přes všechny úspěchy zůstáváme pevně na zemi a vyžadujeme maximální profesionalitu. A při tom všem je pro nás obzvláště důležitá integrita a compliance.